yazarın adını belirtme

yazarın adını belirtme

bk. adın belirtilmesi


yazarın adını belirtme için benzer kelimeler


yazarın adını belirtme, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'a', 'z', 'a', 'r', 'ı', 'n', ' ', 'a', 'd', 'ı', 'n', 'ı', ' ', 'b', 'e', 'l', 'i', 'r', 't', 'm', 'e', şeklindedir.
yazarın adını belirtme kelimesinin tersten yazılışı emtrileb ınıda nırazay diziliminde gösterilir.