yazdırma kuyruğu

yazdırma kuyruğu İng. print queue

yazdırma kuyruğu için benzer kelimeler


yazdırma kuyruğu, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'a', 'z', 'd', 'ı', 'r', 'm', 'a', ' ', 'k', 'u', 'y', 'r', 'u', 'ğ', 'u', şeklindedir.
yazdırma kuyruğu kelimesinin tersten yazılışı uğuryuk amrıdzay diziliminde gösterilir.