yazıda yalınlama

yazıda yalınlama Fr. haplographie

İki kere yazılacak bir harfi veya bir harf öbeğini yanlışlıkla bir kere yazmak: Akıllılık yerine Akıttık yazmak gibi.


yazıda yalınlama için benzer kelimeler


yazıda yalınlama, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'a', 'z', 'ı', 'd', 'a', ' ', 'y', 'a', 'l', 'ı', 'n', 'l', 'a', 'm', 'a', şeklindedir.
yazıda yalınlama kelimesinin tersten yazılışı amalnılay adızay diziliminde gösterilir.