yazık günah

yazık günah

ünl. Büyük üzüntü ve kınama anlatan bir söz.


yazık günah için benzer kelimeler


yazık günah, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, h harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'a', 'z', 'ı', 'k', ' ', 'g', 'ü', 'n', 'a', 'h', şeklindedir.
yazık günah kelimesinin tersten yazılışı hanüg kızay diziliminde gösterilir.