yazılmak

yazılmak

(nsz) 1. Yazma işi yapılmak: “Kusursuz şiirler öyle kolay kolay yazılmıyor.” -A. Kabaklı. 2. Kendini bir yere yazdırmak, kaydolmak: “İlk limanda gemici yazıldım.” -Halikarnas Balıkçısı. 3. (-e) mec. Birine tutulmak, sevmek.


yazılmak

Serilmek, yayılmak.


yazılmak

İncir, olgunluktan kabuğu çatlamak.


yazılmak

Yüzde ferahlama, rahatlama belirtisi olmak.


yazılmak

Alışmak.


yazılmak

Yazılmak || yazulmak


yazılmak

Yayılmak, dağılmak, dağıtılmak.


yazılmak için benzer kelimeler


yazılmak, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'a', 'z', 'ı', 'l', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
yazılmak kelimesinin tersten yazılışı kamlızay diziliminde gösterilir.