yazışma

yazışma

a. 1. Yazışmak işi. 2. Bir konuda karşılıklı yazı yazma, haberleşme, muhabere: “Beni, annemle babamın yazışması ilgilendirmişti önceleri.” -E. Atasü.


yazışma İng. correspondence
yazışma Osm. mükâtebe

Herhangi bir konuda, karşılıklı olarak yazı ile bildirişim.


yazışma için benzer kelimeler


yazışma, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'a', 'z', 'ı', 'ş', 'm', 'a', şeklindedir.
yazışma kelimesinin tersten yazılışı amşızay diziliminde gösterilir.