yele varmak (I), (yile varmak (I))

yele varmak (I), (yile varmak (I))

Heba olmak, havaya gitmek, boşa gitmek, zayi olmak, heder olmak.


yele varmak (II), (yile varmak (II))

Yel gibi gitmek, koşarak gitmek.


yele varmak (I), (yile varmak (I)) için benzer kelimeler


yele varmak (I), (yile varmak (I)), 34 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'e', 'l', 'e', ' ', 'v', 'a', 'r', 'm', 'a', 'k', ' ', '(', 'I', ')', ',', ' ', '(', 'y', 'i', 'l', 'e', ' ', 'v', 'a', 'r', 'm', 'a', 'k', ' ', '(', 'I', ')', ')', şeklindedir.
yele varmak (I), (yile varmak (I)) kelimesinin tersten yazılışı ))I( kamrav eliy( ,)I( kamrav eley diziliminde gösterilir.