yelpiksel

yelpiksel Fr. Asthmatique

yelpiksel, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, l harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'e', 'l', 'p', 'i', 'k', 's', 'e', 'l', şeklindedir.
yelpiksel kelimesinin tersten yazılışı leskipley diziliminde gösterilir.