yemlik fermentler

yemlik fermentler İng. feedstuff ferments

Yemlerin hazımlarını kolaylaştırmak ve dolayısıyla yemden yararlanmayı artırmak amacıyla yem katkı maddesi olarak kullanılan; Bacillus subtilis, Aspergillus oryzae ve Aspergillus niger, Tricoderma viride'lerinin fermantasyon ürünlerinden oluşan biyokatalizatör maddeler.


yemlik fermentler için benzer kelimeler


yemlik fermentler, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'e', 'm', 'l', 'i', 'k', ' ', 'f', 'e', 'r', 'm', 'e', 'n', 't', 'l', 'e', 'r', şeklindedir.
yemlik fermentler kelimesinin tersten yazılışı reltnemref kilmey diziliminde gösterilir.