yeşil geniş-gaga

yeşil geniş-gaga İng. broad-bill

(Calyptomena viridis), Ötücü-kuçşlar (Passeriformes) takımının yalancıbağırganlar (Subclamatores) üst-familyasının geniş-gagalıgiller (Eurylaemidae) familyasından bir kuş türü. Geniş olan gagası çok küçüktür. Süslü olan tüyleri parlak yeşildir. Malayada ağaçlar üzerinde yaşar.


yeşil geniş-gaga için benzer kelimeler


yeşil geniş-gaga, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'e', 'ş', 'i', 'l', ' ', 'g', 'e', 'n', 'i', 'ş', '-', 'g', 'a', 'g', 'a', şeklindedir.
yeşil geniş-gaga kelimesinin tersten yazılışı agag-şineg lişey diziliminde gösterilir.