yetenek rantı

yetenek rantı İng. ability rent

Özel yeteneklere sahip olan kişilerin üretime katkılarının üstünde elde ettikleri kazanç fazlası. krş. kıtlık rantı


yetenek rantı için benzer kelimeler


yetenek rantı, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'e', 't', 'e', 'n', 'e', 'k', ' ', 'r', 'a', 'n', 't', 'ı', şeklindedir.
yetenek rantı kelimesinin tersten yazılışı ıtnar kenetey diziliminde gösterilir.