yılan gözü

yılan gözü

Yemek üstündeki yağları betimleyen bir deyim: Yimeğin yüzündeki yılan gözü yağlara bak.


yılan gözü için benzer kelimeler


yılan gözü, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'ı', 'l', 'a', 'n', ' ', 'g', 'ö', 'z', 'ü', şeklindedir.
yılan gözü kelimesinin tersten yazılışı üzög nalıy diziliminde gösterilir.