yüzükçül-yudakçıl (kas)

yüzükçül-yudakçıl (kas) Fr. Crico-pharyngien, ne (muscle)

yüzükçül-yudakçıl (kas) için benzer kelimeler


yüzükçül-yudakçıl (kas), 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'ü', 'z', 'ü', 'k', 'ç', 'ü', 'l', '-', 'y', 'u', 'd', 'a', 'k', 'ç', 'ı', 'l', ' ', '(', 'k', 'a', 's', ')', şeklindedir.
yüzükçül-yudakçıl (kas) kelimesinin tersten yazılışı )sak( lıçkaduy-lüçküzüy diziliminde gösterilir.