zahmet çekmek

zahmet çekmek

güçlükle karşılaşmak, sıkıntıya katlanmak: “Yolda çok zahmet çekmiş, bereket versin Paris sefareti erkânından biri kendisine refakat etmiş.” -Y. K. Karaosmanoğlu.


zahmet çekmek için benzer kelimeler


zahmet çekmek, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, z harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'z', 'a', 'h', 'm', 'e', 't', ' ', 'ç', 'e', 'k', 'm', 'e', 'k', şeklindedir.
zahmet çekmek kelimesinin tersten yazılışı kemkeç temhaz diziliminde gösterilir.