zamburdak

zamburdak

Sikkeli altından kadın takısı.


zamburdak, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, z harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'z', 'a', 'm', 'b', 'u', 'r', 'd', 'a', 'k', şeklindedir.
zamburdak kelimesinin tersten yazılışı kadrubmaz diziliminde gösterilir.