zararına fiyatlandırma

zararına fiyatlandırma

bk. zararına liderlik fiyatlandırması


zararına fiyatlandırma için benzer kelimeler


zararına fiyatlandırma, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, z harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'z', 'a', 'r', 'a', 'r', 'ı', 'n', 'a', ' ', 'f', 'i', 'y', 'a', 't', 'l', 'a', 'n', 'd', 'ı', 'r', 'm', 'a', şeklindedir.
zararına fiyatlandırma kelimesinin tersten yazılışı amrıdnaltayif anıraraz diziliminde gösterilir.