zarhî

zarhî

Zahire, tahıl


zarhî, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, z harfi ile başlar, î harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'z', 'a', 'r', 'h', 'î', şeklindedir.
zarhî kelimesinin tersten yazılışı îhraz diziliminde gösterilir.