zarkanatlılar

zarkanatlılar İng. hymenoptera

Birbirine eşit ve zarsı iki çift kanadı olan, tambaşkalaşma gösteren ve arılarla karıncaları da içine alan, ağız yapıları ısırıcı ya da yalayıcı böcekler dizisi. (Otuz bini aşkın türü kapsar.)


zarkanatlılar, arılar, karıncalar Osm. gışây-ül-cenah

(zooloji)


zarkanatlılar İng. vesps and ants

(anlamdaş. arılar ve karıncalar Hymenoptera), (Yun. hymen = zar, Yun. pteryx = kanat): Eklembacaklı hayvanlardan gerçek-eklembacaklılar (Euarthropoda) alt-dalının böcekler (İnsecta) sınıfının kanatlılar (Pterygota) alt-sınıfına giren bir takımı. Vücut bölgeleri belirli olarak ayrılmıştır. Ağız parçaları ısırıcı ve emici tiptedir. Kanatları zar gibi saydam ve az damarlıdır. Gelişmelerinde tüm-başkalaşma vardır. Sıcak severler. Gündüz böcekleridir. Badem arısı (Cimbex quadrimaculatus), bal arısı (Apis mellifica), eşek arısı (Vespa crabro), incir eşek arısı (Blastophaga psenes), toprak yaban arısı (Bombus terrestris), buğday karıncası (Messor semirufus), kırmızı orman karıncası (Formica rufa) iyi bilinen türleridir.


zarkanatlılar, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, z harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'z', 'a', 'r', 'k', 'a', 'n', 'a', 't', 'l', 'ı', 'l', 'a', 'r', şeklindedir.
zarkanatlılar kelimesinin tersten yazılışı ralıltanakraz diziliminde gösterilir.