zarnanuyumsuz bilgisayar

zarnanuyumsuz bilgisayar İng. asynchronous computer

Her olay ya da işlemin uygulanmasının, bir önceki olay ya da işlemin bitirilmesi üzerine yaratılan bir im ile ya da bir sonraki olay ya da işlem için gerekli bilgisayar birimlerinin önceki işlerini bitirip kullanıma hazır duruma gelmeleri üzerine başlatıldığı bir bilgisayar, bk. zamanuyumlu bilgisayar.


zarnanuyumsuz bilgisayar için benzer kelimeler


zarnanuyumsuz bilgisayar, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, z harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'z', 'a', 'r', 'n', 'a', 'n', 'u', 'y', 'u', 'm', 's', 'u', 'z', ' ', 'b', 'i', 'l', 'g', 'i', 's', 'a', 'y', 'a', 'r', şeklindedir.
zarnanuyumsuz bilgisayar kelimesinin tersten yazılışı rayasiglib zusmuyunanraz diziliminde gösterilir.