zart zart itmek

zart zart itmek

Yüksekten atıp tutmak.


zart zart itmek için benzer kelimeler


zart zart itmek, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, z harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'z', 'a', 'r', 't', ' ', 'z', 'a', 'r', 't', ' ', 'i', 't', 'm', 'e', 'k', şeklindedir.
zart zart itmek kelimesinin tersten yazılışı kemti traz traz diziliminde gösterilir.