zelbe bağı

zelbe bağı

Zelveleri tutturmada kullanılan ip ya da deri parças


zelbe bağı için benzer kelimeler


zelbe bağı, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, z harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'z', 'e', 'l', 'b', 'e', ' ', 'b', 'a', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
zelbe bağı kelimesinin tersten yazılışı ığab eblez diziliminde gösterilir.