zenginleştirme etkeni

zenginleştirme etkeni İng. enrichment factor

Zenginleştirilmiş bir karışımda, izotop atom sayısının, karışımın atom sayışma oranı.


zenginleştirme etkeni için benzer kelimeler


zenginleştirme etkeni, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, z harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'z', 'e', 'n', 'g', 'i', 'n', 'l', 'e', 'ş', 't', 'i', 'r', 'm', 'e', ' ', 'e', 't', 'k', 'e', 'n', 'i', şeklindedir.
zenginleştirme etkeni kelimesinin tersten yazılışı inekte emritşelnignez diziliminde gösterilir.