zigomatik kemik

zigomatik kemik

bk. elmacık kemiği


zigomatik kemik için benzer kelimeler


zigomatik kemik, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, z harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'z', 'i', 'g', 'o', 'm', 'a', 't', 'i', 'k', ' ', 'k', 'e', 'm', 'i', 'k', şeklindedir.
zigomatik kemik kelimesinin tersten yazılışı kimek kitamogiz diziliminde gösterilir.