zihin olgunluğu

zihin olgunluğu İng. mental maturity

Zihin gelişimi bakımından yetkinlik noktasına erişmiş olmak durumu.


zihin olgunluğu için benzer kelimeler


zihin olgunluğu, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, z harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'z', 'i', 'h', 'i', 'n', ' ', 'o', 'l', 'g', 'u', 'n', 'l', 'u', 'ğ', 'u', şeklindedir.
zihin olgunluğu kelimesinin tersten yazılışı uğulnuglo nihiz diziliminde gösterilir.