zilgir

zilgir

İşsiz, parasız, yoksul.


zilgir, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, z harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'z', 'i', 'l', 'g', 'i', 'r', şeklindedir.
zilgir kelimesinin tersten yazılışı rigliz diziliminde gösterilir.