zimamdar

zimamdar Ar. zim¥m + Far. -d¥r

a. (zimamda:rı) esk. Yönetici, işbaşında bulunan kimse.


zimamdar, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, z harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'z', 'i', 'm', 'a', 'm', 'd', 'a', 'r', şeklindedir.
zimamdar kelimesinin tersten yazılışı radmamiz diziliminde gösterilir.