zirtaboz

zirtaboz

Patavatsız, saygısız, utanmaz, tembel


zirtaboz, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, z harfi ile başlar, z harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'z', 'i', 'r', 't', 'a', 'b', 'o', 'z', şeklindedir.
zirtaboz kelimesinin tersten yazılışı zobatriz diziliminde gösterilir.