zorunlu işletme

zorunlu işletme İng. compulsory licencing of patents

Savaşta ya da barışta toplumun mal ve görevlerden belirli bir fiyatla ve eşit olarak yararlanmasının sağlanması gerektiğinde, bir belgeyi zorunlu olarak devletçe ya da devlet eliyle uygun görülenlerce işletme.


zorunlu işletme için benzer kelimeler


zorunlu işletme, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, z harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'z', 'o', 'r', 'u', 'n', 'l', 'u', ' ', 'i', 'ş', 'l', 'e', 't', 'm', 'e', şeklindedir.
zorunlu işletme kelimesinin tersten yazılışı emtelşi ulnuroz diziliminde gösterilir.