zorunlu işletme koşulları

zorunlu işletme koşulları İng. compulsory working provisions

Zorunlu işletme için yasalarda belirtilen koşullar.


zorunlu işletme koşulları için benzer kelimeler


zorunlu işletme koşulları, 25 karakter ile yazılır. Ayrıca, z harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'z', 'o', 'r', 'u', 'n', 'l', 'u', ' ', 'i', 'ş', 'l', 'e', 't', 'm', 'e', ' ', 'k', 'o', 'ş', 'u', 'l', 'l', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
zorunlu işletme koşulları kelimesinin tersten yazılışı ıralluşok emtelşi ulnuroz diziliminde gösterilir.