(birini veya bir şeyi) kurşun tutmak

(birini veya bir şeyi) kurşun tutmak

kurşuna hedef olmak, kurşun değecek gibi olmak: “Çatın arkadaşlar da atları çatın / Kurşun bizi tutuyor sipere yatın” -Halk türküsü.


(birini veya bir şeyi) kurşun tutmak için benzer kelimeler


(birini veya bir şeyi) kurşun tutmak, 36 karakter ile yazılır. Ayrıca, ( harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, '(', 'b', 'i', 'r', 'i', 'n', 'i', ' ', 'v', 'e', 'y', 'a', ' ', 'b', 'i', 'r', ' ', 'ş', 'e', 'y', 'i', ')', ' ', 'k', 'u', 'r', 'ş', 'u', 'n', ' ', 't', 'u', 't', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
(birini veya bir şeyi) kurşun tutmak kelimesinin tersten yazılışı kamtut nuşruk )iyeş rib ayev inirib( diziliminde gösterilir.