abartılı oynamak

abartılı oynamak İng. overplay

Bir rolü, gerektiğinden aşırı ses ve hareketle oynamak.


abartılı oynamak İng. Overphy

Bir rolü aşırı biçimde oynamak. Rolün getirdiği ölçüyü aşmak.


abartılı oynamak için benzer kelimeler


abartılı oynamak, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'b', 'a', 'r', 't', 'ı', 'l', 'ı', ' ', 'o', 'y', 'n', 'a', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
abartılı oynamak kelimesinin tersten yazılışı kamanyo ılıtraba diziliminde gösterilir.