abul üstü

abul üstü

Dört ayak üstü, yere eğilmiş durumda: Şu adam abul üstü yerden ne topluyor?


abul üstü için benzer kelimeler


abul üstü, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'b', 'u', 'l', ' ', 'ü', 's', 't', 'ü', şeklindedir.
abul üstü kelimesinin tersten yazılışı ütsü luba diziliminde gösterilir.