açık üstü ses

açık üstü ses İng. subtympanic sound

Timpanik niteliğe yakın olan ses, hafif timpanik ses, subtimpanik, subtimpanik ses, vazıh üstü ses. Normal dolmuş işkembenin üst sahasında, bağırsakların üst kısmında, akciğer amfizemi olaylarında alınır.


açık üstü ses için benzer kelimeler


açık üstü ses, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, s harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ç', 'ı', 'k', ' ', 'ü', 's', 't', 'ü', ' ', 's', 'e', 's', şeklindedir.
açık üstü ses kelimesinin tersten yazılışı ses ütsü kıça diziliminde gösterilir.