açık ses

açık ses Fr. Son ouvert

Ses aygıdının epeyce veya büsbütün açılmasıyla çıkan ses.


açık ses Alm. voller Lungenschall

Tam akciğer sesi.


açık ses için benzer kelimeler


açık ses, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, s harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ç', 'ı', 'k', ' ', 's', 'e', 's', şeklindedir.
açık ses kelimesinin tersten yazılışı ses kıça diziliminde gösterilir.