açınık ses

açınık ses Fr. Son vocalique

Üflek seslere karşı olarak açınıklara ve ötümlü abanıklara verilen ad.


açınık ses için benzer kelimeler


açınık ses, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, s harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ç', 'ı', 'n', 'ı', 'k', ' ', 's', 'e', 's', şeklindedir.
açınık ses kelimesinin tersten yazılışı ses kınıça diziliminde gösterilir.