açılışlı ses

açılışlı ses Fr. Son ouvrant

Dışa patlar ses. bk. Dışa patlar.


açılışlı ses için benzer kelimeler


açılışlı ses, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, s harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ç', 'ı', 'l', 'ı', 'ş', 'l', 'ı', ' ', 's', 'e', 's', şeklindedir.
açılışlı ses kelimesinin tersten yazılışı ses ılşılıça diziliminde gösterilir.