acı elma

acı elma

a. bit. b. Ebucehil karpuzu.


acı elma

Dağlarda yetişen bir çeşit yabani elma.


acı elma

bk. acı karpuz


acı elma için benzer kelimeler


acı elma, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'c', 'ı', ' ', 'e', 'l', 'm', 'a', şeklindedir.
acı elma kelimesinin tersten yazılışı amle ıca diziliminde gösterilir.