arsak elma

arsak elma

Kırmızı, yumuşak, güzel kokulu elma.


arsak elma için benzer kelimeler


arsak elma, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 's', 'a', 'k', ' ', 'e', 'l', 'm', 'a', şeklindedir.
arsak elma kelimesinin tersten yazılışı amle kasra diziliminde gösterilir.