acı hıyar

acı hıyar

a. bit. b. Ebucehil karpuzu.


acı hıyar için benzer kelimeler


acı hıyar, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'c', 'ı', ' ', 'h', 'ı', 'y', 'a', 'r', şeklindedir.
acı hıyar kelimesinin tersten yazılışı rayıh ıca diziliminde gösterilir.