acı kokan

acı kokan

Kekik otu.


acı kokan için benzer kelimeler


acı kokan, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'c', 'ı', ' ', 'k', 'o', 'k', 'a', 'n', şeklindedir.
acı kokan kelimesinin tersten yazılışı nakok ıca diziliminde gösterilir.