acı marul

acı marul

a. bit. b. Birleşikgillerden, tadı acı, yaprakları dişli, sürgününden çıkan sütü uyuşturucu ve yatıştırıcı olarak kullanılan iki yıllık bir bitki (Lactuca virosa).


acı marul Lat. Lactuca

Papatyagiller (Compositae) familyasından, sütlü, otsu gövdeli, yaprakları taze hâlde yenebilen, köklerinden dağ sakızı elde edilen, Lactuca cinsinin yabanî türlerine verilen genel ad. Eşek marulu, mikirge.


acı marul

Hindiba.


acı marul için benzer kelimeler


acı marul, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, l harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'c', 'ı', ' ', 'm', 'a', 'r', 'u', 'l', şeklindedir.
acı marul kelimesinin tersten yazılışı luram ıca diziliminde gösterilir.