acı pelin

acı pelin

a. bit. b. Pelin.


acı pelin için benzer kelimeler


acı pelin, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'c', 'ı', ' ', 'p', 'e', 'l', 'i', 'n', şeklindedir.
acı pelin kelimesinin tersten yazılışı nilep ıca diziliminde gösterilir.