acıh elemek

acıh elemek

Küsmek, darılmak: Ahmet acığ etti de yemek yemedi.


acıh elemek için benzer kelimeler


acıh elemek, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'c', 'ı', 'h', ' ', 'e', 'l', 'e', 'm', 'e', 'k', şeklindedir.
acıh elemek kelimesinin tersten yazılışı kemele hıca diziliminde gösterilir.