acıh

acıh

Dağlarda yetişen bir çeşit yabani elma.


acıh

Biraz, azıcık, pekaz.


acıh

Öç, intikam, kin, garaz.


acıh

İnat, zıddiyet, nisbet.


acıh

1. bk. acığ (I)-1. 2. bk. acığ (I)-2. 3. bk. acık (II)-3.


acıh

1. Yerelması. 2. bk. acalma.


acıh

Hiddet, gazap, öfke.


acıh için benzer kelimeler


acıh, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, h harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'c', 'ı', 'h', şeklindedir.
acıh kelimesinin tersten yazılışı hıca diziliminde gösterilir.