acıh almak

acıh almak

Öç almak, hıncını almak.


acıh almak için benzer kelimeler


acıh almak, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'c', 'ı', 'h', ' ', 'a', 'l', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
acıh almak kelimesinin tersten yazılışı kamla hıca diziliminde gösterilir.