acıh vermek

acıh vermek

Nisbet yapmak, imrendirmek, kıskandırmak.


acıh vermek için benzer kelimeler


acıh vermek, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'c', 'ı', 'h', ' ', 'v', 'e', 'r', 'm', 'e', 'k', şeklindedir.
acıh vermek kelimesinin tersten yazılışı kemrev hıca diziliminde gösterilir.