açık borç belgiti

açık borç belgiti İng. blank bill

Tümü ya da bir bölümü doldurularak bu durumu ile borçlusuna imza ettirilen, alacaklısının adı yazılı olmayan borç belgiti.


açık borç belgiti için benzer kelimeler


açık borç belgiti, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ç', 'ı', 'k', ' ', 'b', 'o', 'r', 'ç', ' ', 'b', 'e', 'l', 'g', 'i', 't', 'i', şeklindedir.
açık borç belgiti kelimesinin tersten yazılışı itigleb çrob kıça diziliminde gösterilir.