ada yazılı borç belgiti

ada yazılı borç belgiti İng. registered bond

İyesinin adına kütüğe geçirilmiş borç belgiti.


ada yazılı borç belgiti için benzer kelimeler


ada yazılı borç belgiti, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'd', 'a', ' ', 'y', 'a', 'z', 'ı', 'l', 'ı', ' ', 'b', 'o', 'r', 'ç', ' ', 'b', 'e', 'l', 'g', 'i', 't', 'i', şeklindedir.
ada yazılı borç belgiti kelimesinin tersten yazılışı itigleb çrob ılızay ada diziliminde gösterilir.