borç belgiti

borç belgiti

bk. borç senedi


borç belgiti için benzer kelimeler


borç belgiti, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'o', 'r', 'ç', ' ', 'b', 'e', 'l', 'g', 'i', 't', 'i', şeklindedir.
borç belgiti kelimesinin tersten yazılışı itigleb çrob diziliminde gösterilir.