borç belgiti ayırcası

borç belgiti ayırcası İng. bond fund

Borç belgiti satışlarından elde edilen paralardan oluşan birikim.


borç belgiti ayırcası için benzer kelimeler


borç belgiti ayırcası, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'o', 'r', 'ç', ' ', 'b', 'e', 'l', 'g', 'i', 't', 'i', ' ', 'a', 'y', 'ı', 'r', 'c', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
borç belgiti ayırcası kelimesinin tersten yazılışı ısacrıya itigleb çrob diziliminde gösterilir.